Verenigingen

Van oudsher is 't Vertrek de plaats waar veel verenigingen hun 'thuis' hebben. Ook vandaag de dag is dit nog steeds het geval. Hiernaast een overzicht.